Terénní služby

Služby poskytované v domácím prostředí

Pokud pečujete o dítě se zdravotním postižením, o chronicky nemocné dítě či dítě zdravotně oslabené nebo potřebujete pomoc v ošetřovatelské, rehabilitační či výchovné péči o dítě, pak je pro vás zde tato služba.

 Tyto služby jsou určeny pro:

 • rizikové novorozence (spolupráce s porodnicí a obvodními pediatry na zajištění 1. návštěvy po propuštění do domácího prostředí a následná péče a pomoc matce), laktační poradenství,
 • děti s DMO a kombinovanými vadami,
 • děti s poruchou příjmu potravy a děti se speciální dietní stravou (diabetes, celiakie, fenylketonurie, metabolické vady, potravinové alergie,…),
 • děti s oxygenoterapií, vyžadující pravidelné odsávání, inhalace,
 • děti s tracheostomií, děti s PEG,
 • děti s cystickou fibrózou a obdobným onemocněním,
 • děti po úrazech a operacích vyžadující ošetřování ran,
 • děti vyžadující rehabilitační péči,
 • děti s nevyléčitelnou nemocí – paliativní péče,
 • děti vyžadující sociálně-právní ochranu.

 Komplexní vyšetření dítěte dětskou sestrou v domácím prostředí zahrnuje:

 • seznámení s anamnézou, zmapování situace, založení dokumentace dítěte,
 • základní fyziologické vyšetření dítěte (měření teploty, váhy, výšky, krevního tlaku, dechu, zjištění prokrvení – saturace, glykemie),
 • zhodnocení psychomotorického vývoje, psychického a somatického stavu dítěte.

 Následné služby a edukace v domácím prostředí dítěte:

 • základní ošetření dítěte, koupání dítěte, nácvik k sebeobsluze, nastavení hygienického režimu,
 • měření základních fyziologických funkcí (krevního tlaku, pulsu, saturace, glykémie, apod.),
 • podávání léků, aplikace injekcí (např. aplikace inzulínu), infuzí, odběry biologického materiálu,
 • prevence proleženin, ošetření kůže, opruzenin a jiných defektů,
 • ošetření a převazy pooperačních ran,
 • péče o permanentní katetry, sondy a tracheostomie, kolostomie, jednorázové cévkování děvčat, klysmata apod.,
 • nácvik techniky podávání stravy dítěti, výživa dítěte, příprava stravy dítěti, laktační poradenství,
 • nastavení individuálního plánu rozvoje dítěte, průběžné hodnocení psychomotorického vývoje dítěte,
 • polohování dítěte, basální stimulace, orofaciální techniky,
 • rehabilitační techniky – míčkování, dechové rehabilitace, Handling i Vojtova reflexní lokomoce, masáže dětí a kojenců a Bobath koncept,
 • sociální a psychologické poradenství,
 • ostatní služby dle individuální dohody.

 Poradenství a podpora v rámci sociálně právní ochrany dětí:

 • základní sociální poradenství,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zajištění lékařské péče, školní docházky, komunikace se školou, zájmová činnost dítěte),
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí (bydlení, peněžní dávky, sociální příspěvky,…),
 • nácvik dovedností pro zvládání základní péče rodinu a domácnost, finanční gramotnosti a dalších
 • činností vedoucích k začlenění do společnosti,
 • nácvik rodičovských kompetencí ve vztahu k výchovnému působení na dítě (stanovení si hranic a pravidel při výchově,…),
 • ostatní služby dle individuální dohody.

                S klientem je sepsána Dohoda o vzájemné spolupráci.