Sponzoring

Na tomto místě bychom Vám rádi představili oblasti, kde naše zařízení ocení Vaši pomoc, a jakým způsobem ho můžete podpořit.

Historicky jsme pečovali o děti bez domova, děti týrané a vyhledávali jsme pro tyto děti nové rodiny. Toto se stále děje. Zároveň se naše služby rozšířily o pomoc rodinám a dětský hospic. Naše péče však není plně hrazena zdravotními pojišťovnami a tak nám zůstávají náklady, pro které hledáme alternativní zdroje financování.

Právě proto se obracíme i na Vás, návštěvníky našeho webu, protože osud těchto dětí nám není lhostejný. Svou pomoc můžete směřovat na opavské nebo havířovské pracoviště podle Vašeho osobního výběru. Finančí dar můžete doručit:

- převodem na účet 19-0669390207/0100 - do zprávy pro příjemce prosíme uveďte - Dar pro potřeby dětí DC Opava a nebo Havířov - podle Vaší volby
- složenkou
- osobním vkladem na pokladně konkrétního pracoviště

Samozřejmostí pro dárce je darovací smlouva a zveřejnění jeho jména na našem webu po dobu 12 měsíců. Informace potřebné k vyhotovení darovací smlouvy napište na matustik@dcctyrlistek.cz.

V opavském pracovišti budou darované prostředky použity na nákup pomůcek, které nehradí zdravotní pojišťovna, a pro dopňkovou péči, kterou také hradíme z našeho zbývajícího rozpočtu. Za loňský rok jsme takto hradili cca 150 000Kč.

Finance určené pro pracoviště v Havířově budou použity na terapeutické programy pro děti jako jsou hippoterapie, canisterapie a jn., které pomáhají dětem v jejich obtížné situaci. Za loňský rok jsme na tyto programy uvolnili více než 60 000Kč.


Sponzoři, kteří nás již podpořili a kterým chceme poděkovat: