Pracoviště Havířov

Dětské centrum Čtyřlístek,  pracoviště Havířov, poskytuje dětem a jejich rodinám komplexní sociální, výchovnou a psychologickou péči ambulantní, terénní a pobytovou formou.

Motto:  Každé dítě si zaslouží šanci.

 Zařízení v Havířově nabízí pomoc a podporu prostřednictvím:

  •        zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  •        terénního a ambulantního poradenství
  •        psychologické ambulance


Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení poskytuje nepřetržitě ochranu a pomoc dětem ve věku od 0 do 18 let.

 Jedná se především o děti:    

-   které se ocitly bez jakékoliv péče;

-   jejichž život nebo příznivý vývoj je vážně ohrožen;

-   bez péče přiměřené jejich věku;

-   tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané;

-   které   se  ocitly  v   prostředí   nebo  situaci,   kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.

 Ochrana a pomoc spočívá:

-   v uspokojování základních životních potřeb;

-   v zajištění      zdravotních      služeb,      psychologické nebo jiné nutné péče.

Komplexní péče je dětem poskytována jen po nejnutnější dobu a délka pobytu dítěte v zařízení je časově omezena dle iniciačního podkladu pro umístění.

 Dětem se věnují pracovníci přímé péče, vychovatel, psycholog a sociální pracovník.

 Kapacita zařízení čítá k 01. 05. 2020: 12 míst.

 Terénní a ambulantní poradenství

Zařízení poskytuje na území města Havířova poradenství rodičům či osobám odpovědným za výchovu dítěte, spolupracuje s nimi a zprostředkovává pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí dítěte a při nácviku a upevňování rodičovských kompetencí.

Poradenství je poskytováno v pracovní dny po předchozí domluvě sociálním pracovníkem, vychovatelem, koordinátorem.

Zařízení pracuje formou doprovázení rodiny, kdy si na počátku rodina vytýčí cíle, jichž chce dosáhnout, a následně pracovníci zařízení poskytují podporu na cestě k jejich naplnění.

Psychologická ambulance

Nabízí intervence psychologa ve zdravotnictví v pracovní dny po předchozí domluvě.