Práce s rodinou

Edukační pobyty rodičů s dětmi

Posláním této služby je poskytnout rodičům, těhotným ženám a dětem bezpečné a klidné prostředí po dobu, kterou nezbytně potřebují ke zvládnutí své nepříznivé situace a být jim nápomocni při řešení složité situace.

 Služba je určena pro:

   • rodiče (i nezletilé matky) s nezaopatřenými dětmi,
   • těhotné ženy, které mají zájem o zprostředkování tzv. utajeného/diskrétního porodu,
   • rodiče zdravotně postiženého dítěte, kteří potřebují pomoci s péčí či rehabilitací dítěte.

Naopak služba není určena pro:

   • rodiče aktuálně závislé na alkoholu či drogách,
   • rodiče, kteří mají akutní infekční onemocnění,
   • rodiče nespolupracující,
   • rodiče, kteří nejsou schopni dodržovat pravidla dané zařízením.

 

Nabízíme:

   • zaučení v dovednostech týkající se péče o dítě,
   • podporu a nácvik stravovacích a hygienických návyků dítěte,
   • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti dítěte,
   • ubytování, stravu,
   • zácvik v sociálních dovednostech (komunikace s úřady, hledání nového bydlení,…),
   • sociálně právní poradenství,
   • konzultace s odborníky (psycholog, pedagog),
   • v případě potřeby využití a zácvik v rehabilitační péči.

 

Průběh pobytu

Termín a podmínky pobytu budou předjednány telefonicky či osobně se sociální pracovnicí zařízení. V rámci pobytu se Vám budou věnovat tito pracovníci:

Sociální pracovnice:

   • sepíše s Vámi dohodu o edukačním pobytu,
   • seznámí Vás s průběhem pobytu v zařízení,
   • seznámí Vás s návštěvním řádem, právy dětí a doprovodu,
   • v průběhu celého pobytu Vám bude poskytovat sociálně právní poradenství a pomoc při řešení Vaší nepříznivé situace.

Instruktorka pro práci s rodiči:

   • sepíše s Vámi příjmový dotazník,
   • ubytuje Vás,
   • seznámí s domácím řádem a provozem zařízení,
   • zajistí edukaci hygienického režimu a úklidu,
   • pomáhá Vám s péčí o dítě,
   • provádí zácvik v přípravě stravy dítěti,
   • doprovází Vás dle potřeby k lékaři s dítětem.

Psycholog:

   • poskytne Vám psychologické poradenství a pomoc.

 

Instruktorka se sociální pracovnicí a psychologem ve spolupráci s Vámi sestaví „Plán doprovázení“, kde se dohodnete na individuálních postupech pomoci a zácviku. Po celou dobu pobytu se Vám bude věnovat dětská sestra, psycholog, speciální pedagog a fyzioterapeut. V případě potřeby Vám poskytne konzultaci dětský lékař.

 

Cena za pobyt:

Denní úhrada, která zahrnuje ubytování a stravu činí 150,00 Kč pro dospělou osobu. Výše denní úhrady za dítě je stanovena dle věku dítěte (40,00 - 55,00 Kč/za den). V případě, že rodič pobírá dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi je od úhrady pobytu za dítě osvobozen.