O zařízení

Historie

Historie a vývoj Dětského centra Čtyřlístek

Dětské centrum Čtyřlístek vzniklo sloučením původního Kojeneckého ústavu v Opavě a v Havířově.

Opava

Kojenecký ústav v Opavě byl založen v r. 1946 a nesl jméno Hany Benešové, manželky druhého československého prezidenta. V té době byl určený k záchraně kojenců, kteří byli ze zdravotních či sociálních příčin ohrožení na životě. Ve Slezsku následkem válečného strádání a poválečného chaosu hrozivě stoupla kojenecká úmrtnost na 12-15%.

V průběhu let se situace dětí přijatých do našeho ústavu změnila. Vymizely případy TBC izolace a úplného osiření, zároveň se měnily sociální podmínky obyvatel. Kapacita ústavu klesala a indikace k přijetí dětí do ústavu byly jiné. V roce 1958 bylo u nás zřízeno oddělení specializující se na péči o nedonošené děti. Jeho provoz byl ukončen v roce 1991, kdy péče o tyto děti byla přenesena přímo do nemocnice v Opavě. Oproti prvním letům činnosti kojeneckého ústavu pečujeme o děti sociálně a zdravotně postižené v daleko menší míře. Spádovou oblastí je celý Moravskoslezský kraj. V nepřetržitém provozu zde poskytujeme komplexní péči dětem se závažnými sociálními či zdravotními problémy.

Od roku 1964 funguje při našem ústavu špičková dětská ambulantní rehabilitace, prováděna nejmodernějšími metodami (včetně Vojtovy metody, Bobath konceptu). Tato ambulantní péče byla od roku 1986 rozšířena o další oddělení stacionář "Čtyřlístek", kde pečujeme formou denních pobytů o 25 dětí. V roce 2007 se Kojenecký ústav transformoval na Dětské centrum Čtyřlístek. Rozsah služeb se stále obohacuje a vyvíjí. Snažíme se tak reagovat na potřeby, které se v dnešní době vyskytují.


Havířov

Dětský domov v Havířově-Suché zahájil svou činnost roku 1954 v obci Petřvald. Sloužil jako zařízení pro děti od jednoho roku, které byly ohroženy na zdraví nebo zanedbáváním. V průběhu let poskytoval svou péči i dětem s postižením. Rovněž měnil i místo svého působení. Dlouhou dobu fungoval v Horní Suché. Od roku 1985 je umístěn v Prostřední Suché. V této době fungoval pod Okresním úřadem národního až do roku 1993. Od roku 1993 byl součástí Nemocnice s Poliklinikou v Havířově. V roce 2006 se spojil s Kojeneckým ústavem a dětským domovem pro děti do 3 let v Opavě.