Oddělení

Dětský domov Havířov

Dětské centrum Čtyřlístek,  pracoviště Havířov, poskytuje dětem komplexní sociální, výchovnou a zdravotní  péči formou ambulantních a pobytových služeb s uplatněním moderních  principů a metod.  

 Pokud návrat dítěte do biologické rodiny není možný, hledá se pro dítě vhodná náhradní rodina. Zařízení usiluje o vytvoření prostředí plného pohody a zážitků, ve kterém bude dítě mociplně rozvinout své předpoklady a z něhož bude odcházet otevřené životu, dalšímu rozvoji a vzdělávání.