Rehabilitační ambulance Opava

Dětská rehabilitační ambulance je specializované pracoviště pro pacienty do 2 let věku. Rehabilitační péče je vedena tak, aby se jejími vykonavateli mohli pod vedením fyzioterapeutů stát rodiče.


Cílová skupina
 • děti ve věku od narození zpravidla do 8 let věku,
 • klienti Dětského domova/ZDVOP,
 • klienti Stacionáře DC,
 • klienti rehabilitační ambulance,
 • matky na zácvik v rehabilitaci, osoby přebírající dítě do NRP.

Nabízíme

 1. Jednorázové konzultace odborným fyzioterapeutem - zhodnocení psychomotorického vývoje
 2. vyšetření rehabilitačním dětským lékařem

3. odborně vedenou rehabilitační péči:

 • Vojtova reflexní terapie - leták VRL,
 • NDT Basic Bobath,
 • NDT Baby Bobath,
 • MTC - Medical Taping Koncept,
 • Měkké a mobilizační techniky,
 • Handling,
 • Míčkování,
 • Masáže dětí a kojenců a další rehabilitační techniky.

Provozní doba

Pondělí až pátek 7:00 - 17:00.

Doba od  7:00 - 8:00 je vyhrazena pro děti z Dětského domova/ZDVOP a Stacionáře.

Kontakty


Odborný fyzioterapeut  Soňa Mekbibová 553616498; 603403599
mekbibova@dcctyrlistek.cz
Odborný fyzioterapeut  
  Marie Bergerová

 553621548,

  klapka 215 ; 603401811

bergerova@dcctyrlistek.cz
Dětský rehabilitační lékař  MUDr. Hana Barčová 553616498  


Ambulance lékařky je každé úterý od 9:00 - 14:00.


Logopedická ambulance

Ambulance klinického logopeda zajišťuje:

 • logopedické vyšetření ambulantních pacientů (pacienty ambulance logopeda v Dětském centru Čtyřlístek jsou děti i dospělí)
 • logopedické vyšetření dětí umístěných v dětském domově/ZDVOP, stacionáři
 • logopedickou terapii dětí s narušenou komunikační schopností v dětském domově/ZDVOP, stacionáři
 • logopedickou terapii ambulantních pacientů s narušenou komunikační schopností
 • logopedické poradenství pro náhradní rodinnou péči
 • terapii pacienta se specifickými poruchami učení


Cílová skupina

cílovou skupinu tvoří pacienti s narušenou komunikační schopností, včetně pacientů s poruchami polykání a pacientů se specifickými poruchami učení. Logopedická péče v logopedické ambulanci DC není věkově omezena.

Ordinační hodiny:

Úterý
8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Středa
8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Pátek
8:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Kontakt

Mgr. Monika Weilová

tel.: 553 652 715; 603 404 252. V pondělí není logopedka k zastižení ani na telefonu a emailu, volejte pouze  v ordinační hodiny.

e-mail: weilova@dcctyrlistek.cz

A že logopedie není jen o písmenu R si můžete přečíst tady:

Když se sen stane skutečnostíSlužby odborných ambulancí bez nutnosti žádanky od lékaře

Pokud má však klient žádanku od lékaře, služby jsou hrazeny pojišťovnou až na výkony označené *.

Rehabilitační služby

Konzultační vyšetření fyzioterapeutem – odborný fyzioterapeut             

Zhodnocení psychomotorického vývoje dítěte 

do 18. měsíců věku dítěte (vstupní konzultace)

500,-- Kč/30 min.

Terapeutická jednotka

450,-- Kč/45 min.


Tejpování – odborný fyzioterapeut

Kineziotaping v rámci terapeutické jednotky

Cena tejpu (cena může být upravena dle aktuální nabídky tejpovací pásky) *

    2,-- Kč/1cm


Logopedické služby

Logopedie – logoped

Jednorázová logopedická návštěva s konzultací *

500,-- Kč/40 min.

Logopedické vyšetření na přihlášku vysoké školy *

300,-- Kč/15-30 min.

Vyhotovení stručné logopedické zprávy na vlastní žádost *

150,-- Kč

Podrobná logopedická zpráva/výpis z dokumentace na vlastní žádost *

500,-- Kč

Komplexní vyšetření logopedem sloužící k následné terapii

400,-- Kč/40 min.

Cílené vyšetření klinickým logopedem

307,-- Kč/30 min.

Kontrolní vyšetření klinickým logopedem

154,-- Kč/15 min.

Logopedická terapie vad a poruch řeči lehká

315,-- Kč/30 min.

Logopedická terapie středně náročná

438,-- Kč/45 min.

Logopedická terapie zvlášť náročná

596,-- Kč/45 min.

Vyšetření rozumění řeči

792,-- Kč/60 min.

Vyšetření jemné motoriky

397,-- Kč/30 min.

Vyšetření laterality

264,-- Kč/20 min.

Vyšetření distinktivních rysů hlásek

792,-- Kč/60 min.

Popis řeči podle zvukového záznamu

397,-- Kč/30 min.

Online logopedické konzultace *

300,-- Kč/30 min.

Ceník je platný od 1.1.2021.