Zápis do rehabilitačního stacionáře

Publikováno: 22.5.2020

Zápis do rehabilitačního stacionáře

Vážení rodiče,

v rehabilitačním stacionáři stále probíhá zápis na školní rok 2020/2021. Do 5. 6. 2020 můžete podávat přihlášky k docházce.

Přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s PAS, ADHD, MR, děti s tělesným postižením, smyslovými vadami či vadami řeči) od 2 let. 

Na našem pracovišti spolupracujeme s pedagogy MŠ při ZZ Opava. V rámci docházky se dítě účastní individuálních terapií pro rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky, logopedie či fyzioterapie. Dále nabízíme hydroterapii a inhalaci, muzikoterapii, terapii ve snoezelenu, zooterapii, pobyty v solné jeskyni, hipoterapii a canisterapii. Během školního roku pro děti připravujeme mnoho zajímavých akcí – terapie loutkou, návštěvy divadel a kin, exkurze do knihovny, školní výlety, besídky pro rodiče a mnoho dalších aktivit.

Dbáme na všestranný rozvoj dítěte ve třídách s malým počtem žáků. V každé skupině pomáhá učitelce asistent pedagoga.

V případě zájmu se neváhejte obrátit na vedoucí rehabilitačního stacionáře na čísle 553 622 768 nebo prostřednictvím emailu novakova@dcctyrlistek.cz. Přihlášku si můžete vyzvednout osobně nebo stáhnout na webových stránkách www.dcctyrlistek.cz v záložce Stacionář.

Těšíme se na Vás. Čtyřlístek