Malý příběh, velká bolest.

Publikováno: 30.11.2017

Malý příběh, velká bolest.

Po usilovné práci máme hotové video, které pomůže zvýšit povědomí o našem zařízení v celém Moravskoslezském kraji. Chtěl bych velice poděkovat firmě Model Obaly, a. s., která vznik videa umožnila. Rovněž chci poděkovat tvůrcům ze Slezské univerzity v Opavě, kteří se zhostili tohoto obtížného úkolu na výbornou. Dík patří i dalším spolupracovníkům, kteří vznik videa umožnili.


Doufám, že na Vás zapůsobilo tak jako na nás.