Dětské centrum Čtyřlístek se stalo fakultním pracovištěm

Publikováno: 9.2.2017

Dětské centrum Čtyřlístek se stalo fakultním pracovištěm

Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě se stalo fakultním pracovištěm Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Podpisem smlouvy o spolupráci v prosinci roku 2016 se podařilo završit více než desetiletou spolupráci obou zařízení.

Dětské centrum Čtyřlístek je nástupcem někdejšího Kojeneckého ústavu založeného v Opavě v roce 1946. V současné době je jeho zřizovatelem Moravskoslezský kraj a zařízení v duchu svého motta „Každé dítě si zaslouží šanci“ poskytuje zázemí a specializovanou péči dětem se závažnými sociálními či zdravotními problémy.

Počátky partnerství se datují do roku 2006, kdy ředitel centra Mgr. Petr Fabián navázal úzký kontakt s Ústavem pedagogických a psychologických věd, tou dobou fungujícím v rámci Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. V průběhu let se Čtyřlístek stal klíčovým poskytovatelem odborné praxe pro studenty všech tří profesně zaměřených ústavů Fakulty veřejných politik, z nichž někteří zde našli pracovní uplatnění i po skončení studia.

Vedle spolupráce v oblasti zajišťování praxí a exkurzí představuje zařízení významného partnera také ve vzdělávací, tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti. Čtyřlístek je tradičním spolupořadatelem každoroční odborné konference pod názvem „Proměny rodiny“, na které jeho pracovníci pravidelně aktivně vystupují a nabízejí nejen studentům důležitou reflexi profesní reality. Nejednou se díky otevřenosti vedení zařízení mohla uskutečnit výzkumná šetření akademických pracovníků zaměřená na aktuální témata, např. na práci s nezletilými matkami nebo problematiku pěstounské péče.

„Očekáváme, že smluvně stvrzená spolupráce prohloubí a rozšíří dosavadní aktivity nejen pro studenty všech profesních studijních oborů fakulty, ale i pro pracovníky zařízení a akademické pracovníky jak v oblasti dalšího vzdělávání a profesního růstu, tak v oblasti rozvojových a vědeckovýzkumných aktivit realizovaných společnými projekty,“ prohlásila proděkanka Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., která vznik fakultního pracoviště iniciovala. Dodala také, že v nejbližších týdnech se vznikající síť fakultních pracovišť rozšíří o Psychiatrickou nemocnici v Opavě.