COVID-19 Doporučení pro návštěvy a externisty

Publikováno: 28.7.2020

COVID-19 Doporučení pro návštěvy a externisty

Dobrý den,

v souvislosti s nemocí COVID-19 Vás žádáme o spolupráci při ochraně zdraví našich klientů.

  1. Jste-li nachlazen/a, nevstupujte do budovy!
  2. Zvažte, prosím, nezbytnost Vaší návštěvy.
  3. Na návštěvu přicházejte samostatně.
  4. Před započetím návštěvy Vás požádáme o přeměření tělesné teploty, dezinfekci rukou a nasazení roušky.
  5. Pro častější kontakt s dítětem (v případě jeho pobytu) můžete využít telefonické spojení.
  6. Při kontaktu s dítětem dodržujte, je-li to možné, vzdálenost minimálně 2 metry, nepodávejte si ruce, neobjímejte se, nelíbejte se!
  7. Bližší informace předá sociální pracovnice zařízení.

Součástí ochrany je i vyplnění vyjádření s ohledem na COVID-19. Znění celého dokumentu (2 strany) spolu s vyjádřením je k dispozici zde.

Děkujeme za spolupráci. Čtyřlístek