Budoucnost má naději

Publikováno: 14.12.2016

Budoucnost má naději

Přejeme krásný adventní čas,

vánoční čas je časem dobrých skutků. O to radostnější je, když pochází z dětského srdce. To jsme měli možnost poznat, když naše centrum oslovil žák základní školy v Ostravě-Porubě, který nám nabídl, že uspořádají pro naše zařízení ve škole sbírku. Na to navázala mailová komunikace, kdy jsme společně i s paní učitelkou třídní domlouvali podrobnosti. Předání proběhlo 14.12. 2016, kdy k nám dorazili zástupci třídy i s paními učitelkami, které uvítal a provedl po zařízení pan ředitel Fabián. Děti si prohlédly dětský stacionář i byt, který je využíván pro účely dětského domova a pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Následně proběhlo předání daru a završením všeho bylo testování našeho snoezelenu. Byl to pro všechny veliký zážitek a těžko se s snoezelenem loučili. Každý z nich by doma chtěl mít podobný. Děkujeme žákům za projevenou laskovost a odvahu i paním učitelkám za organizaci a trpělivost a všem přejeme jen to nejlepší v nastávajícím roce 2017.

Dětské centrum Čtyřlístek