Tiskové zprávy

Pořád se něco děje a nejinak je to i u  nás.

V Radničních listech je o tom zpráva na str. 4  zde a v opavské Hlásce na straně 30 tady.

Přejeme Vám příjemné počtení.