Pro klienty

Rehabilitační ambulance Opava

Rehabilitační ambulance

Dětská rehabilitační ambulance je specializované pracoviště pro pacienty předškolního věku. Rehabilitační péče je vedena tak, aby se jejími vykonavateli mohli pod vedením fyzioterapeutů stát rodiče.


Cílová skupina
 • děti ve věku od narození zpravidla do 8 let věku,
 • klienti Dětského domova/ZDVOP,
 • klienti Stacionáře DC,
 • klienti rehabilitační ambulance,
 • matky na zácvik v rehabilitaci, osoby přebírající dítě do NRP.

Nabízíme

 1. Jednorázové konzultace odborným fyzioterapeutem - zhodnocení psychomotorického vývoje
 2. vyšetření rehabilitačním dětským lékařem

      3. odborně vedenou rehabilitační péči:

  • Vojtova reflexní terapie,
  • NDT Basic Bobath,
  • NDT Baby Bobath,
  • MTC - Medical Taping Koncept,
  • Měkké a mobilizační techniky,
  • Handling,
  • Míčkování,
  • Masáže dětí a kojenců a další rehabilitační techniky

Provozní doba

Pondělí až čtvrtek: 7:00 - 16:30

Pátek 7:00 - 15:00

Doba od  7:00 - 8:00 je vyhrazena pro děti z Dětského domova/ZDVOP a Stacionáře.

Kontakty

Odborný fyzioterapeutSoňa Mekbibová
553616498 mekbibova@dcctyrlistek.cz
Odborný fyzioterapeutMarie Bergerová
553616498 bergerova@dcctyrlistek.cz
Dětský rehabilitační lékař
MUDr. Hana Barčová
553616498Ambulance lékařky je 1x týdně sudý čtvrtek 8:00 - 16:30.