O zařízení

Akreditace

V roce 2007 jsme se začali připravovat na naší první akreditaci v rámci poskytování zdravotních služeb. Na přípravě jsme spolupracovali s pracovníky Spojené akreditační komise ČR. Na jedné z konzultací byl také přítomen ředitel akreditační komise MUDr. David Marx, Ph.D. Postupně jsme standardizovali většinu našich činností a nastavili systém řízené dokumentace. V únoru 2008 se celá naše organizace včetně ambulantních provozů a stacionáře úspěšně akreditovala.

V roce 2012 jsme se znovu úspěšně reakreditovali pod stejnou organizací.

V březnu 2015 jsme opět obhájili certifikát, tentokráte jsme se připravovali pod vedením RNDr. Renáty Podstatové a její České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Rok 2017 a  část roku 2018 se budou nést v duchu přípravy na další reakreditaci, abychom v březnu 2018 certifikát opět obhájili. 

V roce 2018 i 2021 jsme certifikát obhájili.