Odborná veřejnost

Kazuistiky - Edukační pobyty pro matku s dítětem

1. Edukační pobyt matky s dítětem

Do Dětského centra Čtyřlístek byla začátkem roku 2016 přijata matka přímo z porodnice s novorozeným dítětem. Před samotným porodem byla rozhodnuta pro adopci dítěte. Pro sebe a dítě neměla žádné bydlení, ocitla se bez financí a celková situace  se zdála matce neřešitelná. Prostřednictvím informačních materiálů DC Čtyřlístek se sociální pracovnice matky dozvěděla o službě našeho zařízení, o tzv. edukačních pobytech rodičů s dětmi.

Na návrh sociální pracovnice, DC  připravilo plán pro rozšíření rodičovských kompetencí a sociální pracovnice  získala čas pro zajištění bydlení a financí. S matkou dítěte byl sepsán plán doprovázení dle jejích aktuálních potřeb a možností. Matka neměla představu, co péče o dítě obnáší, nevěděla si rady s kojením, v zařízení se učila jak uspokojovat fyzické, ale i psychické potřeby svého dítěte.  Matka si ve spolupráci s pracovníky DC vytvářela knihu života syna, ve které bude i nadále pokračovat. Krom výše uvedených činností byla matka pracovníky DC Čtyřlístek vedena i k ostatním činnostem, které patři do běžného denního života, jako je příprava stravy, praní prádla, žehlení, úklid apod. V době pobytu matky s dítětem byla matka doprovázena sociální pracovnicí zařízení při vyřizování dávek, občanského průkazu a následného azylového bydlení. Pobyt matky s dítětem v DC Čtyřlístek trval 6 týdnů, poté se přestěhovala do azylového domu, kde zdárně pokračuje v péči o syna.  

2. Edukační pobyt a následné doprovázení

V prosinci 2015 byla do DC Čtyřlístek přijata matka s novorozencem. Jednalo se o osobu bez přístřeší, bez finančních prostředků. Těhotenství ženy nebylo sledováno. Chlapec se narodil předčasně s nízkou porodní váhou, byl hypotrofický. Matka však měla zájem starat se o dítě, a proto jí byl sociální pracovnicí doporučen edukační pobyt v DC Čtyřlístek. Toto řešení bylo nejefektivnější pro řešení situace dítěte a matky, zároveň sociální odbor získal prostor a pomoc pro hledání dalších možností. Po přijetí matky do DC Čtyřlístek byl spolu s realizačním týmem sestaven individuální plán. Hlavním cílem bylo osvojení rodičovských kompetencí a uspokojování fyzických a psychických potřeb syna. Pracovníci DC Čtyřlístek byli matce nápomocni i při ostatních běžných činnostech, jako je vaření, úklid, praní prádla, nakupování a v neposlední řadě vedli matku k finanční gramotnosti. Vzhledem k predilekci hlavičky malého Pavlíka si matka osvojila techniky prevence predilekce a byla zaučena v kojeneckých masážích. Jejich pobyt v DC Čtyřlístek trval necelých 5 měsíců, poté se matka s Pavlíkem přestěhovali do azylového domu. I po propuštění matky z dětského centra probíhala další spolupráce. Matce dítěte byla ze strany zařízení nabídnuta terénní služba ve formě doprovázení, kdy byla matka 2x týdně navštěvována našim pracovníkem, který jí byl nápomocný v začátcích jejich samostatného společného života. Spolupráce matky se zařízením pokračuje i nadále, matka dochází do rehabilitační ambulance z důvodu cvičení Vojtovy rehabilitační metody. Při této příležitosti je v kontaktu i s ostatními pracovníky DC.