Odborná veřejnost

Kazuistiky - Doprovázení rodiny

1. Doprovázení rodiny

V dubnu 2015 byla do Dětského centra Čtyřlístek přijata rok a půl stará holčička. Jednalo se o přeložení z jiného ústavního zařízení na žádost rodičů, kteří si přáli, aby dcera pobývala blíže jejich bydlišti. Rodiče neměli osvojeny základní rodičovské kompetence a jejich rozumová vyspělost byla na takové úrovni, že nebyli schopni zajistit ani základní péči o dítě. Proto již od narození dívka pobývala nejdříve v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a poté v dětských centrech a s rodiči se pracovalo na získání rodičovských kompetencí a navrácení dítěte do rodiny. Rodiče dceru téměř denně v Dětském centru Čtyřlístek navštěvovali. Postupně začala dívka trávit víkendové návštěvy v domácnosti rodičů. Od srpna 2015 pak zůstala dívka v domácnosti rodičů na nepřetržité a opakovaně se prodlužující návštěvě. Dětské centrum Čtyřlístek nadále intenzivně pracovalo s rodinou. Jednou týdně rodiče s dcerou osobně docházeli do dětského centra, kde se jim věnovala sociální pracovnice, dětské sestry, speciální pedagog, vychovatel a psycholog. Rodiče byli velice snaživí a respektovali doporučení jednotlivých pracovníků. Soud proto následně v lednu 2016 rozhodl o zrušení ústavní výchovy. Tímto však spolupráce Dětského centra Čtyřlístek s rodinou neskončila. S rodiči byla uzavřena dohoda o poskytování služby a v nastavené spolupráci se nadále pokračovalo formou terénní a ambulantní služby. Pracovníci OSPOD mají možnost získat průběžné informace o rodině.