Pro klienty

Logopedická ambulance Opava

Logopedická ambulance

Ambulance klinického logopeda zajišťuje:

  • logopedické vyšetření ambulantních pacientů (pacienty ambulance logopeda v Dětském centru Čtyřlístek jsou děti i dospělí)
  • logopedické vyšetření dětí umístěných v dětském domově/ZDVOP, stacionáři
  • logopedickou terapii dětí s narušenou komunikační schopností v dětském domově/ZDVOP, stacionáři
  • logopedickou terapii ambulantních pacientů s narušenou komunikační schopností
  • logopedické poradenství pro náhradní rodinnou péči
  • terapii pacienta se specifickými poruchami učení


Cílová skupina

cílovou skupinu tvoří pacienti s narušenou komunikační schopností, včetně pacientů s poruchami polykání a pacientů se specifickými poruchami učení. Logopedická péče v logopedické ambulanci DC není věkově omezena.

Ordinační hodiny:

Úterý
8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Středa
8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Pátek
8:00 - 12:00 12:30 - 13:00


Kontakt

Mgr. Monika Weilová

tel.: 553 652 715; 603 404 252. V pondělí není logopedka k zastižení ani na telefonu a emailu, volejte pouze  v ordinační hodiny.

e-mail: weilova@dcctyrlistek.cz

A že logopedie není jen o písmenu R si můžete přečíst tady:

Když se sen stane skutečností

Služby odborných ambulancí bez nutnosti žádanky od lékaře

Pokud má však klient žádanku od lékaře, služby jsou hrazeny pojišťovnou až na výkony označené *.


Logopedické služby

Logopedie – logoped

Jednorázová logopedická návštěva s konzultací *

500,-- Kč/40 min.

Logopedické vyšetření na přihlášku vysoké školy *

300,-- Kč/15-30 min.

Vyhotovení stručné logopedické zprávy na vlastní žádost *

150,-- Kč

Podrobná logopedická zpráva/výpis z dokumentace na vlastní žádost *

500,-- Kč

Komplexní vyšetření logopedem sloužící k následné terapii

400,-- Kč/40 min.

Cílené vyšetření klinickým logopedem

307,-- Kč/30 min.

Kontrolní vyšetření klinickým logopedem

154,-- Kč/15 min.

Logopedická terapie vad a poruch řeči lehká

315,-- Kč/30 min.

Logopedická terapie středně náročná

438,-- Kč/45 min.

Logopedická terapie zvlášť náročná

596,-- Kč/45 min.

Vyšetření rozumění řeči

792,-- Kč/60 min.

Vyšetření jemné motoriky

397,-- Kč/30 min.

Vyšetření laterality

264,-- Kč/20 min.

Vyšetření distinktivních rysů hlásek

792,-- Kč/60 min.

Popis řeči podle zvukového záznamu

397,-- Kč/30 min.

Online logopedické konzultace *

300,-- Kč/30 min.


Ceník je platný od 1.1.2021.