Oddělení

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Opava

Posláním je zajistit dítěti dočasný pobyt v bezpečném a podnětném prostředí, které povede k harmonickému rozvoji jeho osobnosti. Po celou dobu spolupracovat s rodinou dítěte a aktivně ji nabízet možnosti spolupráce při řešení situace tak, aby byla schopna se osamostatnit v maximální míře svých možností.

Pobyt dítěte chápeme jako přechodný, do doby vyřešení situace, pro kterou bylo dítě přijato. Sociální pracovnice proto aktivně spolupracuje s orgány činnými v sociálně-právním řízení. Prvotní je návrat dítěte do vlastní rodiny. Pokud ten není možný, aktivně se podílí na předání dítěte do náhradní rodinné péče. Rodině dítěte poskytujeme odbornou pomoc s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

V tomto zařízení můžeme ubytovat až 8 dětí ve věku od 0 do 18 let.

Pro podrobnější informace prosím klikněte zde:

ZDVOP