Oddělení

Dětský domov Opava

Provoz Dětského centra Čtyřlístek v Opavě zabezpečuje dětem komplexní zdravotní, sociální a výchovnou péči v ambulantním a pobytovém zařízení, s uplatněním moderních principů a metod. Naším posláním je poskytnout dítěti dočasný azyl, uspokojit nejen jeho biologické potřeby, ale připravit ho přechod náhradní rodiny. Usilujeme o vytvoření prostředí plného pohody a zážitků, ve kterém se bude moci rozvíjet a z něhož bude odcházet otevřené životu, dalšímu rozvoji a vzdělávání.


V dětském domově může být umístěno až 11 dětí ve věku od 0 do 3 let věku.